Samtalsterapi i Malmö, någon som lyssnar och vägleder

20 september 2020
patrick_pettersson

Alla behöver vi någon som lyssnar, ibland också någon som vägleder när man fastnat i ett mönster eller tankespår. Många kan prata med vänner eller anhöriga, men ibland kan man behöva en professionell samtalspartner. En utbildad och erfaren person som kan se din berättelse och dina frågor utifrån.

Till en samtalsterapeut kan man komma med alla möjliga funderingar och tankar. Många gånger kan det vara befriande att prata ut med någon utomstående om svåra saker, som man kanske  inte pratat om tidigare. Som man inte velat eller vågat ta upp med närstående.

 

Prata om det du bär på, lätta på locket

Att bära på tunga tankar eller stora frågor kan vara väldigt tröttande  och kan tills slut leda till att man inte tar sig ut ur dem. Att dela med sig av sina tankar till någon som lyssnar och inte värderar det du berättar upplever många som en stor befrielse. Genom att berätta och sätta ord på det som är besvärligt, blir det mer konkret och därmed kan kännas mindre jobbigt. 

Att få formulera det som gnager, och på så vis förklara för någon annan, gör att man också förstår sig själv bättre. Ibland räcker det med att man får dela med sig av sin oro och sina funderingar. Ibland kan man behöva hjälp att ta itu med dem för att komma vidare.

 

 

Få verktyg att använda för att förändra

En utbildad samtalsterapeut kan genom att lyssna på dig, se vad du behöver för strategier och verktyg i din vardag för att frigöra dig från destruktiva tankebanor och vanor. Det brukar vara nyckeln till förändring. Ett nytt sätt att agera och tänka för att ta sig ur invanda hjulspår. Det är en process, där man får insikt och samtidigt tillgång till metoder för att förändra. Sök samtalsterapi malmö för professionell hjälp.

Fler nyheter