Samhällets framtid i händerna på förskolan på Östermalm

07 oktober 2021
lily_hansen

editorial

Allting börjar med en bra förskola. Och förskolepedagoger förstås. Det är på en förskola i Östermalm som framtidens barn formas och växer upp till individer som ska styra och kontrollera vårt samhälle. När du som läser den här texten sitter på ett äldreboende och inte kan byta dina egna blöjor själv har förskolans barn tagit över. Och då är det bara att hoppas att de förvaltat vår värld och vårt samhälle väl så att du får den vård du behöver.

Så, som sagt behöver barnen gå i en bra förskola. En förskola som värnar om barnens bästa och som guidar dem till att bli värdefulla medlemmar och deltagare i vårt samhälle. Det ansvaret ligger förstås på samhället i stort, skolan genom alla år, föräldrarna och inte minst på barnen själva. Men allting börjar i förskolan. Går det snett i förskolan är risken större att det går snett även senare i livet. Det är åtminstone inte konstigt att antaga vara fallet.

 

 

Köa till förskolan så fort som möjligt

Vem vet till exempel vad det hade kunnat bli av människor som Adolf Hitler, Usama bin Ladin eller Jackie Arklöv om de gått i en trygg och stabil förskola. Kanske hade världen inte behövt skåda förintelse, terrorbrott och polismord om så vore fallet. Det är frågor du kan ställa i alla olika tider och aldrig få svar på. Det går inte att påverka det förflutna. Det enda som går att påverka är framtiden. Framtidens barn och deras förskolor.

Som förälder ska du därför inte nöja dig med vilken förskola som helst. Det är värt att ställa sig tidigt i kö för att få plats på den där lite finare, lite bättre förskolan. Den som inte gör barnen till diktatorer eller terrorister. Ställ barnen i kö från det att de ploppat ur livmodern. Det kommer bli det bästa val ni gör som föräldrar.

Fler nyheter