Jobbig migrän kan bli bättre med behandling

23 juni 2022
jonas olsson

editorial

Huvudvärk kan komma snabbt och vara riktigt obehagligt att uppleva. Smärtan kan ibland vara otroligt intensiv och påträngande. Då kan det vara migrän eller kronisk huvudvärk du lever med. Tack vare forskning går det att få hjälp med migrän behandling.

Många gånger kan en patient få vänta länge för att få träffa en specialist. Men det finns de kliniker som inte har långa väntetider och som tar emot utan remiss från annan vårdgivare. Där erbjuds neurologisk undersökning, bedömning (för att eventuellt sätta in behandling för anfall) samt en förebyggande behandling av migrän.

Vad är migrän?

Sjukdomen migrän är neurologisk. Det är den tredje vanligaste sjukdomen och den näst största orsaken till funktionshinder, i hela världen. Personer som lider av migrän får generellt en sämre livskvalité. Men den påverkar även hela familjer.

Länge var migrän en mystisk sjukdom och det gick inte att förstå vad som orsakade den. Med modern forskning har det kommit fram ny information som lett till framgångar, vilket gör att det går att få behandling för migrän. Några som lidit av migrän genom tiderna är till exempel Julius Caesar, Charles Darwin, Vincent Van Gogh och Elvis Presley. Vad fanns det för behandling på deras tid?

 

migrän

 

Behandlingar finns att få

Varje gång det kommer in en patient med potentiell migrän sker undersökning innan behandling. Här tittar de på symtom, tidigare sjukdomshistoria och nuvarande medicinering. Innan ett beslut tas gällande behandling av migrän utförs även en neurologisk undersökning. Syftet med en behandling är att minska dagar med huvudvärk samt intensiteten av smärta.  

För att få snabb hjälp mot akuta attacker av migrän kan specialister efter bedömning förskriva triptaner som exempelvis Sumatriptan, Eletriptan och Zolmitriptan. Om en patient i stället uppfyller kriterier för kronisk migrän, erbjuder mottagningen en förebyggande behandling med tabletter eller injektioner. Patienternas resultat följs upp för att uppnå maximal effekt av behandlingen.

Fler nyheter