Ingen ADHD utan en psykiatriker i Stockholm

06 oktober 2021
lily_hansen

editorial

Det går inte att koncentrera sig i skolan. Du kan inte sitta still och fokusera på skolarbetet. Det finns alltid någonting som distraherar. “Hen behöver bara tydliga strukturer” säger kanske föräldrar eller lärare. Kanske. Men kanske är det någonting mer. Kanske behöver du istället medicin och terapi. Du kanske har ADHD. Men det är omöjligt att veta om man inte går till någon specialiserad psykiatriker som kan utreda huruvida så är fallet eller inte.

Du kan inte ställa en diagnos på egen hand utan rätt kompetens. Oavsett hur mycket du tror dig ha läst om ADHD, autism, depression eller vad det nu kan tänkas vara på nätet. Det är psykiatrikern som har kompetensen till att avgöra om du uppfyller kriterierna eller ej. Det är ingenting som görs på en eftermiddag. Det kräver en längre period av samtal, övningar och utredning innan en eventuell diagnos kan sättas på papper.

 

 

Gå inte omkring och undra

Så det kanske är en psykiatriker i Stockholm du ska kontakta. Om det är så att du har ADHD, eller någon annan diagnos för den delen, så förtjänar du att få ett svar. För om du uppfyller kriterierna kan du ha rätt till helt annan hjälp i exempelvis skolan än om du inte har diagnosen. Så tufft kan det vara. Men som sagt, ingen lekman kan ställa diagnosen. Det är psykiatrikern som ska avgöra det efter att han eller hon utrett dig ordentligt.

Det finns ingen nackdel med att inte vända sig till psykiatrikern, även om det visar sig att du inte har en diagnos. Det är ju också ett svar. Det kan vara lika skönt att veta att man inte har en diagnos, som att veta att man har det. Men gå inte runt och förtvivlat undra om det är någonting fel på dig. Ring en psykiatriker i Stockholm redan idag.

Fler nyheter