Första stegen till ett nytt liv

14 april 2020
Mikael_Barani

Säkert är det många av oss som har fått ett omtumlande uppvaknande under den senaste tiden. I och med den rådande viruspandemin har många av oss fått se över vår tillvaro. Många av oss har kanske insett att vi inte alls är lika säkra och trygga som vi tidigare trodde. Saker och ting är

Visst är det så att de flesta av oss rent hälsomässigt kanske inte ens kommer att märka av att vi är smittade. Samtidigt så finns det dem bland oss som påverkas starkt av detta. En del av oss kommer till och med att riskera att dö.
För många av oss krävs det dramatiska omständigheter för att vi ska börja ändra på våra vanor. Speciellt om vi är övertygade om att vi redan lever på ett sunt sätt. Vi är ju dock alla individer och det är inte säkert att allmänna råd är det bästa för just oss.

Under det gångna decenniet har fler och fler blivit medvetna om att hälsa ofta är något som är upp till oss själva. En rörelse så som LCHF har ställt saker på ändå och belyst att gamla hälsoparadigmer kan vara felaktiga och uppbyggda på cherrypicking. Sådant här är i grund och botten gott, eftersom de för oss framåt som art. 

Dem av oss som är villiga att utforska ytterligheterna har i flera fall dragits in i biohacking – att på olika sätt optimera sin vardag. Det kan vara allt från att sova med tyngdtäcke till att med blodprov se över om man lider av några brister.
Skulle det visa sig att så är fallet så går det att optimera genom rätt kombination av tillskott, till exempel http://www.halsopreparat.se/orter-50ml/category/51003034419, för att hitta rätt balans.

Vi vill trots allt leva långa och hälsosamma liv där vi har kvar vitalitet och dynamik så långt in på ålderns höst som möjligt.

Fler nyheter