Tips hur man hittar rätt förskola

07 oktober 2019
admin

Idag finns det möjlighet att välja skola till barnen genom det fria skolvalet. Det är både en befrielse och ett aber. Det finns många förskolor att välja mellan och det kan vara lite förvirrande. Är det första gången det är dags att välja kan det vara många frågor som surrar. Det finns såklart skillnader och om du letar förskola i Stockholm finns det massor att välja mellan. Fundera först vad du är ute efter och vad som passar just ditt barn. Barn är individer med egna behov och förutsättningar.

 

Välja inriktning

Idag finns det många inriktningar. En del fokuserar på lek och har kulturinslag. Då är det lärande genom teater, få spela instrument och måla. En del väljer att satsa på att endast vara ute och barnen får lära sig om naturen. En del har mer specifikt inriktat sig på genuspedagogik och att bryta traditionella könsmönster. Det är förvisso en del av den styrande läroplanen. Många barn stormtrivs på förskolan när de hamnat rätt. Barn lär sig att socialisera sig och inhämta nya färdigheter. Det finns såklart också olika former av pedagogik såsom Reggio Emilia eller Waldorf.

Liten checklista

Det kan vara bra att ha några hållpunkter att utgå från. Hur stora är barngrupperna? Vissa barn trivs bäst med många andra och vissa behöver vara i mindre grupper för att trivas. Vilken utbildning har pedagogerna? Ju fler utbildade pedagoger desto bättre. Är lokalerna verkligen utformade för att passa mindre barn? Lokalerna ska självklart vara anpassade så de är trygga och säkra. Samma sak gäller för utemiljön. Utemiljön ska vara utformad så den lockar till lek och barnen ska inte ha möjlighet att ge sig ut på egna äventyr i trafiken. Det är inte heller lämpligt om utemiljön är utformad så att pedagogerna inte har uppsikt över barnen. Det bästa är att göra besök och höra med andra föräldrar. 

Fler nyheter